Tập cuối manga Nanoha Yōgashiten no Ii Shigoto của Wakai đã được xuất bản.