Spinoff tập trung vào Levi ”đồng bọn” của Charme được ra mắt vào tháng 11 năm 2015