Katsuyuki Motohiro trong Psycho-Pass sẽ là đạo diễn, Yuuya Takahashi trong anime Laughing Under the Clouds sẽ viết kịch bản.