NXB Zassosha đã thông báo về việc hoãn ấn bản tháng chín của tạp chí Puff, họ hứa hẹn sẽ cung cấp thêm nhiều tin tức về tương lai của Puff ngay ngay khi có thể

Hơn ba thập kỷ qua, Puff đã cung cấp các tin tức về manga và fandom, chú trọng vào cá manga shōjo, boys-love, và các lĩnh vực giải trí khác dành riêng cho phái nữ.

Click để đọc thêm …