Con số này sánh ngang số bản mà Shueisha đã xuất bản trong đợt in đầu tiên của vol 61. Chính vì thế, One Piece đã không phá vỡ kỷ lục của chính mình, dành cho đợt in lần đầu với số lượng lớn nhất từ trước tới giờ tại Nhật

series manga này đã tăng số bản in trong lần in đầu tiên qua từng volume, liên tiếp trong sáu volume vừa qua.

Click để đọc thêm…