Theo Shueisha, đây là tạp chí “dành cho những người trưởng thành tự do”, sẽ phát hành vào tháng 11 sau khi Business Jump, Super Jump kết thúc. 1 số manga sau đây từ Business Jump sẽ được tiếp tục trên Grand Jump:

  • Mankitsu by Haruki
  • Sekai ni Dai-jiman Shitai Nihon no Kaisha by Kōji Sakamoto
  • Kōji Koseki

Click để đọc thêm…