tạp chí Jump X [Kai] đã thông báo rằng Hiroyuki Takei đã quay trở lại với manga Shaman King bằng một câu chuyện 44 trang sẽ phát hành trong volume tiếp theo.

Theo tạp chí, manga ngắn này là tiền đề sẽ dẫn đến một “dự án lớn” vào mùa xuân sắp tới.

Click để đọc thêm…