Tình yêu của Inuyasha là một câu chuyện nói hoài, nói mãi cũng không hết; bởi vì rốt cuộc Inu cũng chỉ là một nhân vật trong truyện tranh mà truyện tranh thì luôn có cái kết muôn thưở: nam chính đến với nữ chính.