Hai từ thôi, xì một tiếng, có lẽ nào là mấy thể loại Manhua võ hiệp đánh nhau ảo lòi với mấy anh giai cơ bắp cuồn cuộn?

Vì mấy khung đầu đậm chất kiếm hiệp thế cơ mà. Kể cả khi Tư Mã Ý xuất hiện, vẫn chưa nhận ra nó có chút dính dáng gì đến Tam quốc, ngoài mấy cái tên nghe-quen-quen.