Giờ tôi chợt nghĩ, hình như mình hay bị ám ảnh bởi những người có quá khứ bi thương hay tình yêu mãnh liệt. Và rồi tôi lại hồi tưởng tới một bộ truyện, tới môt người, mà tôi sẽ không bao giờ quên, dù rằng tôi đã biết tới anh từ lâu lắm rồi.