Gần đây Oshikiri đã tiếp tục sáng tác manga Hi Score Girl sau 2 năm tạm ngưng vì nhiều tranh cãi