Nhà phát triển game Kairosoft đã cho ra mắt một ứng dụng iPhone/iPad mô phỏng cuộc sống của một mangaka.

Trong Wakuwaku! Manga Dōjō, người chơi vào vai một tác giả đầy khát vọng, vẽ hết one-shot này đến one-shot khác, mong muốn một ngày nào đó sẽ được một NXB để ý đến.

Click để đọc thêm…