Những figure cao 70mm này sẽ được tung ra vào tháng 1 năm 2014.

Click để đọc thêm…