Yukari muốn học hành chăm chỉ và đậu vào ĐH để làm vui lòng bố mẹ, thế nhưng một ngày, cô bị “bắt cóc” bởi các thành viên của “Paradise Kiss”, và thế là…