Saitama là anh chàng main chính có ước mơ trở thành siêu anh cmn hùng như những thần tượng super hero nổi danh trên toàn thế giới và ước muốn cứu rỗi nhân loại, anh main đã luyện tập tới đẳng cấp thượng thừa, skill của anh là: đấm phát ngất luôn, chỉ cần 1 cú đấm thì dù con boss có mạnh cỡ nào cũng the end ngay tại chỗ.