kể về hành trình của bác sĩ Tenma, đuổi theo một “con quái vật” do chính anh cứu sống.