Trong một thế giới mà hầu như bất cứ cậu bé, cô bé nào cũng sở hữu thứ năng lực đặc biệt mang tên Iris, Mizushima Toru trở thành mục tiêu bị bắt nạt, xa lánh khi cậu thuộc vào một số rất ít không mang trên người Iris.