Cùng tạp chí Fellow và Harta, art lộng lẫy và chi tiết không thua thậm chí hơn (theo cá nhân) cả Otoyomegatari. Nội dung slice of life bối cảnh nước Pháp và tốc độ ra rùa bò và hiện chưa có ai dịch eng vol 4 có thể do editor đang retired sau khi bị wani gửi thư