chuyện tình vượt giai cấp giữa một công tử và một hầu gái.