Trong tương lai, khi mà siêu năng lực – quirk – được phát hiện và dần trở nên phổ biến. Tội phạm sử dụng siêu năng lực xuất hiện ngày càng nhiều đã kéo theo sự xuất hiện của các Siêu anh hùng.