Cảm xúc của chị khi vẽ cảnh biệt ly giữa Allen và Lenalee?
Mangaka Katsura: Tôi nghĩ: “Allen cao hơn Lenalee rồi!” khi vẽ cảnh đó. Trong tập 1 họ gần như cao bằng nhau nên thật xúc động khi nhìn Allen dần trưởng thành

Mời bạn xem đầy đủ phần phỏng vấn mangaka Katsura rất thú vị và hấp dẫn này

Click để đọc thêm…