Bộ phim được dựa trên manga của Kazune Kawahara ra mắt tại Nhật Bản vào thứ bảy vừa qua