Hiện trường cho thấy đây là một vụ tự tử….

Click để đọc thêm…