Yūji Iwasaki sẽ vẽ manga, manga mới có tựa là Shōnen Hō no Koro.