“Nếu em bảo tôi bỏ công việc hôm nay đi chơi với em,Ok tôi sẽ nghĩ và đi chơi với em
Còn nếu em bảo tôi bỏ A-M, Ok tôi bỏ em”

“Yêu là phải tôn trong những sở thích của nhau. Tình yêu chân thành ko có sự ép buộc ,nếu phải ép chọn lựa giữa người yêu và manga,khi đó cảm xúc ấy ko còn thể nào được gọi là tình yêu nữa”

Còn bạn thì sao , hãy cho tụi mình biết ý kiến nha ^

Click để đọc thêm…