Phiên bản online của novel được ra mắt trong năm nay