Số ra tháng 10 của tạp chí Champion RED của Akita Shoten đã thông báo vào thứ ba rằng Go Nagai sẽ phát hành bộ manga Grendizer Giga trong số kế tiếp vào ngày 19 tháng 9 sắp tới. Chapter đầu tiên sẽ bao gồm 43 trang với trang bìa màu…

Click để đọc thêm…