• Naruto kiss nhầm hà mã, ói mà chết trong chuồng gấu
  • Conan – Detective Conan , thất tình đu dây điện mà chết, trên nóc nhà.
  • Manaka Junpei – Ichigo 100%, Bị heo cắn mà chết,trong bụi rậm

Với những kết quả thay đổi theo tuần,bạn không khỏi phì cười khi nhận được những lời bói trời ơi đất hỡi này.Hãy thử xem, bạn sẽ là nhân vật nào :’>

Click để bói thử