Một manga ngoại truyện Samon the Summoner/Mr. Osomatsu cũng sẽ xuất hiện trên Shonen Jump