Tờ in rời đi kèm volume 11 của manga k-on-titan">Attack on Titan, ra trong tuần này, cho hay “một câu chuyện khác” trong thế giới k-on-titan">Attack on Titan sẽ bắt đầu trong số tháng 10 của tạp chí Monthly Shōnen Sirius, được Kodansha phát hành vào ngày 26 tháng 8.

Click để đọc thêm…