Công ty Nhật Ateam đã cho ra mắt một nhãn hiệu vitamins được gọi là “Moe Supli”, bao gồm các loại vitamin khác nhau đặc biệt được hình tượng hóa thành các nhân vật moe

Những nhân vật được đặt tên theo các vitamin mà họ đại diện, như “Sister Milk” tượng trưng cho canxi, “Karotte-chan” cho beta-carotene, và “VB Sisters” đại diện các vitamin B1, B2, B6 và B12

Click để đọc thêm …