Microsoft Nhật Bản sẽ bắt đầu tung ra Cloud Girl- Mado to Kumo to Aoi Sora- một “manga độc đáo” nhằm giải thích và quảng bá cho hệ thống dịch vụ đám mây Windows Azure, trong đó dịch vụ đám mây được nhân hình hóa thành nhân vật “Claudia.”

Click để đọc thêm…