Bộ truyện “giả tưởng cổ đại” về các cô nàng có sức mạnh ra mắt vào năm 2012.