One-shot xoay quanh viên thám tử đẹp trai và một nữ thám tử mới đến.

Click để đọc thêm…