Ryou Akizuki sẽ bắt đầu series manga Miharori Place vào số tháng 11 của tạp chí Kadokawa Shoten’s Young Ace.

Câu chuyện về những “cảnh sát tương lai và mecha” này được đặt trong bối cảnh những năm 2020, khi mà tỉ lệ tai nạn và phạm tội của nhũng chiếc xe tăng với hình dạng con người tăng vọt. 2 cô gái đã đứng lên và ngăn chặn những việc này bằng tài năng của mình.

Click để đọc thêm …