Câu chuyện xoay quanh 1 otaku phải cân nhắc giữa manga và tiền bạc… sở thích otaku và chi phí cuộc sống khi vợ anh có thai

Click để đọc thêm…