Ông đã ném bóng vào một người phụ nữ và thực hiện hành vi không đứng đắn.

Click để đọc thêm…