NXB Viz Media vừa đăng một preview dành cho one-shot manga Mario của Masashi (tác giả Naruto) trên bản tiếng Anh Weekly Shonen Jump. One-shot sẽ chính thức ra mắt trong số tạp chí tới

Preview đề cập đến một người đàn ông mặc com lê, có súng đang nói chuyện với một thành viên Yakuza.

Click để đọc thêm…