Tuần vừa rồi, volume 3 của tạp chí anime-manga Anime Busience đã mang đến một bất ngờ đặc biệt cho các fan của manga Astro Boy.

Click để đọc thêm…