Liên hoan Lucca Comics and Game, được tổ chức tại Ý, đã trao cho tác giả Jiro Taniguchi vinh dự “La Giuria dei Premi Gran Guinigi 2010 assegna il riconoscimento come Maestro del fumetto” (vinh danh Bậc thầy Truyện tranh)
Đây là giải thưởng cao quý nhất tại liên hoan, liên hoan này đã được tổ chức từ năm 1966.

Click để xem thêm