Bạn có đang theo dõi series A-M k-on-titan">Attack on Titan? Bạn có biết mặt của tác giả Hajime Isayama?
Và có nhân vật nào trong series gây cho bạn cảm giác ngờ ngợ như đã thấy qua ở đâu không?

Click để đọc thêm …