Anime trên là một OVA dài 2 tập đi kèm manga xxxHOLiC vào năm 2009.

Click để đọc thêm…