Manga về chợ-đen ra mắt và 2004, manga được chuyển thể thành những phim live-action, series TV