Guidebook về các nhân vật và art book sẽ ra mắt trong tháng 11, guidebook về cốt truyện dự kiến ra mắt vào tháng 12.