Tokyo Ghoul của Sui Ishida và manga tiếp theo của series Tokyo Ghoul:re đã thu về 22 triệu bản in.