Tạp chí Young Magazine the 3rd số tháng 09 đã tiết lộ vào ngày 06 tháng 08 rằng manga Tiger Mask – Shadow of Justice sẽ kết thúc trên số tiếp theo của tạp chí được phát hành vào ngày 06 tháng 09.