Thực sự là không có gì nhiều lắm nhưng mình cũng muốn biết ít kiến của mọi người. Chắc hẳn vì là người Việt nên các bạn cũng sẽ chọn manga bằng tiếng việt là lựa chọn đầu tiên của bản thân đúng không theo ý kiến riêng của mình thì mình thích đọc manga bằng tiếng anh hơn.