Manga được dựa trên novel ra mắt vào tháng 06 năm ngoái, và một anime sử dụng thiết kế của Kumota