Series nói về một anh chàng và cô con gái của Emma ra mắt vào tháng 05