Thêm vào đó, web manga Gangan Online do Square Enix phát hành đã tiết lộ rằng volume 5 và cũng là volume cuối sẽ được ra mắt vào thứ 6